Sprzęt medyczny i diagnostyczny

Test ciążowy strumieniowy
Wyrób medyczny

Test ciążowy strumieniowy

Test ciążowy strumieniowy na obecność hCG w moczu jest szybkim testem ciążowym, który łatwo można wykonać samodzielnie. Test wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej (hCG) już przy stężeniu 25 mlU/ml, która pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży. Wyrób przeznaczony jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Wyrób medyczny do samokontroli. Wiarygodność testu wynosi 98%. Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. czytaj więcej

1 Wykonanie testu

Test ciążowy może być wykonany o każdej porze dnia. Zaleca się jednak pobranie pierwszej, porannej próbki moczu, ponieważ stężenie hormonu hCG jest wtedy najwyższe.

  1. W celu przeprowadzenia badania należy wyjąć test z foliowego opakowania rozrywając miejsca zgrzewu. Następnie wypakować test strumieniowy z woreczka.
  2. Jedną ręką uchwycić za okrągłą końcówkę obudowy testu. Drugą ręką należy zdjąć zatyczkę końcówki absorbującej tak, aby absorbent nie był niczym zakryty.
  3. Skierować część z końcówką absorbującą ku dołowi i umieścić końcówkę absorbującą w strumieniu moczu na ok. 10 sekund tak, by została dokładnie nasączona. Unikać przedostawania się moczu poza miejsce oznaczone strzałkami. Innym sposobem na przeprowadzenie testu jest zebranie moczu do czystego pojemnika i zanurzenie w nim końcówki absorbującej do połowy na minimum 3 sekundy.
  4. Po wykonaniu testu nałożyć zatyczkę i poczekać na pojawienie się kolorowej linii. Wynik pozytywny pojawi się już po 1 minucie. Nie mniej jednak, aby potwierdzić wynik negatywny należy odczekać 3 minuty. Nie odczytywać wyników po 5 minutach.

2 Interpretacja wyniku

Wynik pozytywny (ciąża)
Jeżeli w strefie kontrolnej (oznaczenie C) oraz w strefie testowej (T) pojawiły się linie oznacza to, że jesteś w ciąży. Intensywność zabarwienia linii może się zmieniać, z uwagi na zróżnicowany poziom hCG na różnych etapach ciąży. Jeżeli wynik jest pozytywny należy skonsultować się z lekarzem, który po zapoznaniu się ze wszystkimi badaniami klinicznymi i labolatoryjnymi, potwierdzi ciążę. W niektórych przypadkach test może dać fałszywie pozytywny wynik. W przypadku ciąży lekarz udzieli dalszych informacji i porad.

Wynik negatywny (brak ciąży)
Jeżeli linia pojawiła się tylko w strefie kontrolnej (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży. Jeśli przypuszczasz, że jednak jesteś w ciąży (np. brak miesiączki) badanie można powtórzyć kilka dni później przy użyciu nowego zestawu testowego. Jeżeli wynik jest nadal negatywny należy skonsultować się z lekarzem.

Wynik nieważny
Wynik uznajemy za nieważny jeśli:
1.Pojawi się linia tylko w strefie testowej (T) i nie pojawi się w strefie kontrolnej (C)
2.Nie pojawi się żadna linia w strefie testowej (T) oraz w strefie kontrolnej (C)
W obu przypadkach wynik uznajemy za błędny, a test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu testowego. Jeżeli wynik testu pochodzący z kolejnego zestawu testowego jest nadal nieważny należy skontaktować się z wytwórcą lub placówką, w której zakupiono produkt, podając numer partii produkcyjnej.

Uwaga: jeżeli kolor w obszarze testowym jest słabo widoczny, zaleca się powtórzenie badania po 48 godzinach.

3 Ograniczenia

1.Jak w przypadku każdej procedury diagnostycznej, potwierdzenie istnienia ciąży powinno być dokonane przez lekarza po zapoznaniu się ze wszystkimi badaniami klinicznymi i labolatoryjnymi.
2.Jeżeli próbka moczu jest zbyt rozcieńczona (tzn. ma mały ciężar właściwy), może nie zawierać wystarczającej ilości hCG. Jeżeli nadal podejrzewa się wystąpienie ciąży, należy po 48 godzinach pobrać kolejną próbkę moczu i wykonać test ponownie.
3.Niska koncentracja hCG może we wczesnej fazie ciąży dawać wynik negatywny. W takim przypadku należy po minimum 48 godzinach pobrać kolejną próbkę moczu i poddać ją badaniu.
4.Podwyższony poziom hCG może być spowodowany kilkoma czynnikami innymi niż ciąża. Dlatego też obecność hCG w próbce moczu nie może być wykorzystana do stwierdzenia ciąży, chyba że inne czynniki zostały wcześniej wykluczone.
5.Nie jest możliwe odróżnienie prawidłowej ciąży od ciąży pozamacicznej tylko w oparciu o badania poziomu hCG. Samoistne poronienie także może powodować błędną interpretację wyników badania.
6.Leczenie niepłodności oparte na hCG może także dawać fałszywe wyniki. Należy skonsultować się z lekarzem.
7.Test służy wyłącznie do oceny jakościowej. Nie jest przeznaczony do określenia ilościowego stężenia hCG.
8.Wyrób przeznaczony jest tylko do badania moczu u ludzi.
9.Zanieczyszczona próbka moczu lub niektóre substancje zakłócające mogą powodować fałszywy wynik.
10.Zanieczyszczony test lub błędna procedura postępowania mogą powodować fałszywy wynik.

4 Zawartość opakowania

1 aluminiowa szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się: 1 test strumieniowy oraz 1 środek pochłaniający wilgoć; instrukcja używania wyrobu.
Uwaga! Pochłaniacz wilgoci służy wyłącznie w celu zabezpieczenia testu w czasie przechowywania i nie jest stosowany w badaniu.

5 Środki ostrożności

Zestaw służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
Wyrzuć po użyciu. Test może być użyty tylko raz.
Nie używać zestawu po upływie daty ważności.
Nie wykonuj testu, jeżeli torebka foliowa jest dziurawa lub nie jest szczelnie zamknięta.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

6 Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 4-30°C w zamkniętym woreczku foliowym do upłynięcia daty ważności. Data ważności zestawu znajduje się na opakowaniu handlowym i etykiecie.
Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła.
NIE ZAMRAŻAĆ.
Wskazane jest otwieranie torebki foliowej tuż przed użyciem testu.

7 DYSTRYBUTOR

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.

Produkty z tej samej kategorii