Sprzęt medyczny i diagnostyczny

Test Helicobacter pylori
Wyrób medyczny

Test Helicobacter pylori

To immunochromatograficzny test do szybkiego i jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko bakterii Helicobacter pylori (Hp) w ludzkiej krwi. Jest on prostym w obsłudze narzędziem pomocniczym w diagnostyce zakażenia. W ciągu 15 minut wykrywa przeciwciała obecne w ludzkiej krwi. czytaj więcej

1 Zasada działania

Paski na membranie testu mają za zadanie wykryć obecność przeciwciał przeciwko H. pylori w krwi pacjenta. W związku z tym w obszarze testowym unieruchomiony został antygen rekombinowany Helicobacter pylori. Krew będąca elementem próbki testowej reaguje z cząsteczkami antygenów Helicobacter pylori. Przemieszcza się chromatograficznie wzdłuż  długości paska testowego i reaguje z unieruchomionym antygenem Helicobacter pylori. Jeśli próbka zawiera przeciwciała, w obszarze linii testowej pojawi się kolorowa linia wskazująca na wynik pozytywny. Jeśli próbka nie zawiera przeciwciała H. pylori, kolorowa linia w tym obszarze nie pojawi się, wskazując wynik negatywny.
Kolorowa linia w obszarze kontrolnym pojawi się za każdym razem, o ile próbka testowa jest wystarczająca do przeprowadzenia testu – nastąpi wysycenie membrany.

2 Wykonanie testu

Pobieranie próbek i przygotowanie do badania
Badanie należy wykonać natychmiast po otwarciu saszetki z testem/po pobraniu próbki. Jeżeli test ma zostać wykonany w ciągu 2 dni od pobrania próbki (max) – próbka krwi powinna być przechowywana w temperaturze od 2 do 8°C. Próbek krwi nie należy zamrażać. Badanie należy przeprowadzić, używając próbki o temperaturze pokojowej. Nie wolno pozostawić próbki w warunkach pokojowych przez dłuższy czas.

Wykonanie testu

  1. Test należy wykonać w warunkach pokojowych w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 15-30°C.
  2. Tuż przed wykonaniem testu należy dokładnie umyć ręce i je osuszyć.
  3. Otworzyć saszetkę z testem tuż przed samym przeprowadzeniem badania.
  4. Umieścić kasetkę testową na czystej i równej powierzchni.
  5. W celu pobrania próbki krwi do wykonania testu należy nakłuć palec lancetem. Do przeprowadzenia testu potrzebna jest 1 kropla krwi.

Przenieść próbkę krwi na kasetkę testową (obszar na próbkę (S) w kasetce testowej) bezpośrednio z palca po nakłuciu lancetem. Następnie należy dodać na to 1 kroplę (około 40 μl) roztworu testującego lub przenieść próbkę krwi za pomocą  pipetki. W takim przypadku należy przenieść kroplę krwi trzymając pipetkę z tą próbką pionowo nad obszarem na próbkę w kasetce testowej (S), a następnie dodać 1 kroplę (około 40 μl) roztworu testującego.

  1. Poczekać na pojawienie się kolorowych linii. Wynik testu należy odczytać dokładnie po 15 minutach.

 Niezbędnym do właściwego przeprowadzenia testu oraz otrzymania prawidłowego wyniku jest zastosowanie odpowiedniej ilości materiału do badań. Jeśli po upływie 1 minuty nie pojawi się pasek kontrolny w oknie testowym, który świadczy o migracji połączenia próbki z antygenami Helicobacter pylori, należy dodać jedną kroplę roztworu testującego.

3 Interpretacja wyników

Wynik pozytywny: pojawiają się dwie linie: jedna linia w obszarze kontrolnym (oznaczenie na teście C), a druga w obszarze testowym (T).
Wynik negatywny: pojawia się jedna linia w obszarze kontrolnym (C). Brak widocznej linii w obszarze testowym (T).
Wynik nieważny: nie pojawia się linia w obszarze kontrolnym (C).

Powodem nieważnego wyniku testu może być nieprawidłowo przeprowadzona procedura testowa lub niewystarczająca ilość próbki. W takim przypadku należy przeczytać ponownie instrukcję używania i powtórzyć badanie za pomocą nowego zestawu testowego.

4 Charakterystyka testu

Dokładność: W porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku Test na obecność Helicobater Pylori Zyskaj Zdrowie wykazuje zgodność wyników na poziomie 98,45%.

Ograniczenia:
1. Test na obecność Helicobacter pylori ZYSKAJ ZDROWIE może być zastosowany tylko  w celu diagnozy zakażenia bakterią. Nie określa on ani ilości ani tempa wzrostu przeciwciał. Jest to test jakościowy.
2. Wynik testu oraz dalsze działania medyczne należy skonsultować z lekarzem.
3. Ujemny wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia Helicobacter pylori.
W przypadku gdy wynik testu jest ujemny, a objawy kliniczne się utrzymują, należy skonsultować się z  lekarzem oraz wykonać inne badania kliniczne.

5 zawartość opakowania

Saszetka z testem, pipetą i pochłaniaczem wilgoci, 1 jednorazowy lancet do nakłucia, 1 fiolka z roztworem testującym, instrukcja używania.

6 Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze 2-30°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w okresie ważności testu.
Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działanie promieni słonecznych.
Nie otwierać saszetki bez zamiaru przeprowadzenia testu. Zaleca się otworzenie saszetki tuż przed wykonaniem testu. Test należy wykonać w ciągu godziny od otwarcia saszetki.
Przechowywać z dala od dzieci.

7 Informacje dodatkowe

Wyrób jednorazowy do użytku zewnętrznego. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją używania.

8 DYSTRYBUTOR

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.

Produkty z tej samej kategorii